Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 14. kesäkuuta 2012 - Strasbourg

5. Tiibetin tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Tiibetin tilanne

Keskustelu käytiin 12. kesäkuuta 2012 (istunnon pöytäkirja 12.6.2012, kohta 16).

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Fiorello Provera, Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška ja Juozas Imbrasas EFD-ryhmän puolesta Tiibetin ihmisoikeustilanteesta (B7-0312/2012)

- Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Nicole Kiil-Nielsen ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta Tiibetin ihmisoikeustilanteesta (B7-0314/2012)

- Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck ja Sonia Alfano ALDE-ryhmän puolesta Tiibetin ihmisoikeustilanteesta (B7-0315/2012)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ioannis Kasoulides, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda ja Tunne Kelam PPE-ryhmän puolesta Tiibetin ihmisoikeustilanteesta (B7-0319/2012)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta Tiibetin tilanteesta (B7-0320/2012).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.6.2012, kohta 11.5.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö