Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2012. június 14., Csütörtök - Strasbourg

5. A tibeti helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A tibeti helyzet

A vita időpontja: 2012. június 12. (2012.6.12-i jegyzőkönyv, 16. pont).

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Fiorello Provera, Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška és Juozas Imbrasas, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, a tibeti emberi jogi helyzetről (B7-0312/2012);

- Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Nicole Kiil-Nielsen és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a tibeti emberi jogi helyzetről (B7-0314/2012);

- Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck és Sonia Alfano, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a tibeti emberi jogi helyzetről (B7-0315/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ioannis Kasoulides, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda és Tunne Kelam, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a tibeti emberi jogi helyzetről (B7-0319/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba és Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a tibeti helyzetről (B7-0320/2012).

Szavazás: 2012.6.14-i jegyzőkönyv, 11.5. pont.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat