Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2012 m. birželio 14 d. - Strasbūras

5. Padėtis Tibete (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Tibete

Diskusijos buvo surengtos 2012 m. birželio 12 d. (punktas 16 protokolo 12.6.2012).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį baigiantis diskusijoms:

- Fiorello Provera, Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška ir Juozas Imbrasas EFD frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių padėties Tibete (B7-0312/2012);

- Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Nicole Kiil-Nielsen ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių padėties Tibete (B7-0314/2012);

- Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck ir Sonia Alfano ALDE frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių padėties Tibete (B7-0315/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ioannis Kasoulides, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda ir Tunne Kelam PPE frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių padėties Tibete (B7-0319/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu – dėl padėties Tibete (B7-0320/2012).

Balsavimas: punktas 11.5 protokolo 14.6.2012.

Teisinė informacija - Privatumo politika