Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2012. gada 14. jūnijs - Strasbūra

5. Stāvoklis Tibetā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Tibetā.

Debates notika 2012. gada 12. jūnijā (2012. gada 12. jūnija protokola 16. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Fiorello Provera, Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška un Juozas Imbrasas EFD grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Tibetā (B7-0312/2012);

- Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Nicole Kiil-Nielsen un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Tibetā (B7-0314/2012);

- Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck un Sonia Alfano ALDE grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Tibetā (B7-0315/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ioannis Kasoulides, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda un Tunne Kelam PPE grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Tibetā (B7-0319/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā – par stāvokli Tibetā (B7-0320/2012).

Balsojums: 2012. gada 14. jūnija protokola 11.5. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika