Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 14 iunie 2012 - Strasbourg

5. Situaţia din Tibet (propuneri de rezoluţie depuse)

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Situaţia din Tibet

Dezbaterea a avut loc la 12 iunie 2012 (punctul 16 al PV din 12.6.2012).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Fiorello Provera, Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška şi Juozas Imbrasas, în numele Grupului EFD, referitoare la situația drepturilor omului din Tibet (B7-0312/2012);

- Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Nicole Kiil-Nielsen şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația drepturilor omului din Tibet (B7-0314/2012);

- Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck şi Sonia Alfano, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația drepturilor omului din Tibet (B7-0315/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ioannis Kasoulides, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda şi Tunne Kelam, în numele Grupului PPE, referitoare la situația drepturilor omului din Tibet (B7-0319/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Tibet (B7-0320/2012).

Vot: punctul 11.5 al PV din 14.6.2012.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate