Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 14. junij 2012 - Strasbourg

5. Razmere v Tibetu (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Tibetu

Razprava je potekala 12. junija 2012 (točka 16 zapisnika z dne 12. 6. 2012).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Fiorello Provera, Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška in Juozas Imbrasas v imenu skupine EFD o stanju človekovih pravic v Tibetu (B7-0312/2012);

- Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Nicole Kiil-Nielsen in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE o stanju človekovih pravic v Tibetu (B7-0314/2012);

- Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck in Sonia Alfano v imenu skupine ALDE o stanju človekovih pravic v Tibetu (B7-0315/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ioannis Kasoulides, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda in Tunne Kelam v imenu skupine PPE o stanju človekovih pravic v Tibetu (B7-0319/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR o razmerah v Tibetu (B7-0320/2012).

Glasovanje: točka 11.5 zapisnika z dne 14.6.2012.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov