Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0156(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0059/2012

Indgivne tekster :

A7-0059/2012

Forhandlinger :

PV 14/06/2012 - 6
CRE 14/06/2012 - 6

Afstemninger :

PV 14/06/2012 - 11.3
CRE 14/06/2012 - 11.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0255

Protokol
Torsdag den 14. juni 2012 - Strasbourg

6. Fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn samt fødevarer til særlige medicinske formål ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn samt fødevarer til særlige medicinske formål [COM(2011)0353 - C7-0169/2011- 2011/0156(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Frédérique Ries (A7-0059/2012)

Frédérique Ries forelagde sin betænkning.

John Dalli (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Hannu Takkula (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Iliana Ivanova (ordfører for udtalelse fra IMCO), Esther de Lange for PPE-Gruppen, Daciana Octavia Sârbu for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Antonyia Parvanova for ALDE-Gruppen, Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen, Julie Girling for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Anja Weisgerber, Tadeusz Cymański for EFD-Gruppen, Alda Sousa for GUE/NGL-Gruppen, Peter Liese, Matthias Groote, Oreste Rossi, Françoise Grossetête, Glenis Willmott, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Esther de Lange, Jaroslav Paška, Richard Seeber, Åsa Westlund, Christa Klaß, Mario Pirillo, Karin Kadenbach, Marc Tarabella og Judith A. Merkies.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anja Weisgerber, Toine Manders, Andreas Mölzer, Karin Kadenbach og Carl Schlyter.

Talere: John Dalli og Frédérique Ries.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.3 i protokollen af 14.6.2012.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik