Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0156(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0059/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0059/2012

Keskustelut :

PV 14/06/2012 - 6
CRE 14/06/2012 - 6

Äänestykset :

PV 14/06/2012 - 11.3
CRE 14/06/2012 - 11.3
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0255

Pöytäkirja
Torstai 14. kesäkuuta 2012 - Strasbourg

6. Imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetut ruoat ja erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut ruokavaliovalmisteet ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista ruoista ja erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuista ruokavaliovalmisteista [COM(2011)0353 - C7-0169/2011- 2011/0156(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Frédérique Ries (A7-0059/2012)

Frédérique Ries esitteli laatimansa mietinnön.

John Dalli (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Hannu Takkula (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Iliana Ivanova (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Esther de Lange PPE-ryhmän puolesta, Daciana Octavia Sârbu S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Antonyia Parvanova ALDE-ryhmän puolesta, Carl Schlyter Verts/ALE-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Anja Weisgerber, Tadeusz Cymański EFD-ryhmän puolesta, Alda Sousa GUE/NGL-ryhmän puolesta, Peter Liese, Matthias Groote, Oreste Rossi, Françoise Grossetête, Glenis Willmott, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Esther de Lange, Jaroslav Paška, Richard Seeber, Åsa Westlund, Christa Klaß, Mario Pirillo, Karin Kadenbach, Marc Tarabella ja Judith A. Merkies.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anja Weisgerber, Toine Manders, Andreas Mölzer, Karin Kadenbach ja Carl Schlyter.

Puheenvuorot: John Dalli ja Frédérique Ries.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.6.2012, kohta 11.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö