Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0156(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0059/2012

Teksty złożone :

A7-0059/2012

Debaty :

PV 14/06/2012 - 6
CRE 14/06/2012 - 6

Głosowanie :

PV 14/06/2012 - 11.3
CRE 14/06/2012 - 11.3
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0255

Protokół
Czwartek, 14 czerwca 2012 r. - Strasburg

6. Żywność przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego [COM(2011)0353 - C7-0169/2011- 2011/0156(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Frédérique Ries (A7-0059/2012)

Frédérique Ries przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał John Dalli (członek Komisji).

Głos zabrali: Hannu Takkula (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Iliana Ivanova (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Esther de Lange w imieniu grupy PPE, Daciana Octavia Sârbu w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Paula Rübiga, Antonyia Parvanova w imieniu grupy ALDE, Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE, Julie Girling w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Anję Weisgerber, Tadeusz Cymański w imieniu grupy EFD, Alda Sousa w imieniu grupy GUE/NGL, Peter Liese, Matthias Groote, Oreste Rossi, Françoise Grossetête, Glenis Willmott, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Esther de Lange, Jaroslav Paška, Richard Seeber, Åsa Westlund, Christa Klaß, Mario Pirillo, Karin Kadenbach, Marc Tarabella i Judith A. Merkies.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anja Weisgerber, Toine Manders, Andreas Mölzer, Karin Kadenbach i Carl Schlyter.

Głos zabrali: John Dalli i Frédérique Ries.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.3 protokołu z dnia 14.6.2012.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności