Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 14. juni 2012 - Strasbourg

8. Europæiske mælkeproducenter (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse fra Kommissionen: Europæiske mælkeproducenter

John Dalli (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Astrid Lulling for PPE-Gruppen, Marc Tarabella for S&D-Gruppen, Britta Reimers for ALDE-Gruppen, Martin Häusling for Verts/ALE-Gruppen, James Nicholson for ECR-Gruppen, John Stuart Agnew for EFD-Gruppen, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, Albert Deß, Sergio Gutiérrez Prieto, George Lyon, Janusz Wojciechowski, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marc Tarabella, João Ferreira, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Albert Deß, Herbert Dorfmann, Luís Paulo Alves, Valdemar Tomaševski, Mairead McGuinness, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Peter Jahr og João Ferreira, Vasilica Viorica Dăncilă, Elisabeth Köstinger, Esther de Lange og Franz Obermayr, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Elisabeth Köstinger.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria do Céu Patrão Neves, Ricardo Cortés Lastra, Ana Miranda, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Luis Manuel Capoulas Santos, José Bové, Peter Jahr, Seán Kelly, Mairead McGuinness og Albert Deß, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra José Bové og Astrid Lulling.

John Dalli tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat i afventning af afstemningstiden).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik