Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 14. kesäkuuta 2012 - Strasbourg

8. Euroopan maidontuottajat (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission julkilausuma: Euroopan maidontuottajat

John Dalli (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Astrid Lulling PPE-ryhmän puolesta, Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta, Britta Reimers ALDE-ryhmän puolesta, Martin Häusling Verts/ALE-ryhmän puolesta, James Nicholson ECR-ryhmän puolesta, John Stuart Agnew EFD-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, Albert Deß, Sergio Gutiérrez Prieto, George Lyon, Janusz Wojciechowski joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marc Tarabella, João Ferreira, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Albert Deß, Herbert Dorfmann, Luís Paulo Alves, Valdemar Tomaševski, Mairead McGuinness, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Peter Jahr ja João Ferreira, Vasilica Viorica Dăncilă, Elisabeth Köstinger, Esther de Lange ja Franz Obermayr, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Elisabeth Köstinger.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria do Céu Patrão Neves, Ricardo Cortés Lastra, Ana Miranda, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Luis Manuel Capoulas Santos, José Bové, Peter Jahr, Seán Kelly, Mairead McGuinness ja Albert Deß, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla José Bové ja Astrid Lulling.

John Dalli käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi äänestyksiä odotettaessa.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö