Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2012. június 14., Csütörtök - Strasbourg

8. Az európai tejtermelők (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Bizottság nyilatkozata: Az európai tejtermelők

John Dalli (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Astrid Lulling, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Marc Tarabella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Britta Reimers, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Martin Häusling, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, James Nicholson, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, John Stuart Agnew, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Albert Deß, Sergio Gutiérrez Prieto, George Lyon, Janusz Wojciechowski aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marc Tarabella, João Ferreira, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Albert Deß, Herbert Dorfmann, Luís Paulo Alves, Valdemar Tomaševski, Mairead McGuinness, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Peter Jahr és João Ferreira, Vasilica Viorica Dăncilă, Elisabeth Köstinger, Esther de Lange és Franz Obermayr, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Elisabeth Köstinger.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria do Céu Patrão Neves, Ricardo Cortés Lastra, Ana Miranda, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Luis Manuel Capoulas Santos, José Bové, Peter Jahr, Seán Kelly, Mairead McGuinness és Albert Deß, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: José Bové és Astrid Lulling.

Felszólal: John Dalli.

A vitát berekesztik.

(Az ülést a szavazások órájáig néhány pillanatra felfüggesztik.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat