Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2012 m. birželio 14 d. - Strasbūras

8. ES pieno gamintojai (diskusijos)
Stenograma

Komisijos pareiškimas: ES pieno gamintojai

John Dalli (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Astrid Lulling PPE frakcijos vardu, Marc Tarabella S&D frakcijos vardu, Britta Reimers ALDE frakcijos vardu, Martin Häusling Verts/ALE frakcijos vardu, James Nicholson ECR frakcijos vardu, John Stuart Agnew EFD frakcijos vardu, Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu, Albert Deß, Sergio Gutiérrez Prieto, George Lyon, Janusz Wojciechowski (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Marc Tarabella pateiktą klausimą), João Ferreira (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Albert Deß pateiktą klausimą), Herbert Dorfmann, Luís Paulo Alves, Valdemar Tomaševski, Mairead McGuinness (ji taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Peter Jahr ir João Ferreira pateiktus klausimus), Vasilica Viorica Dăncilă, Elisabeth Köstinger, Esther de Lange ir Franz Obermayr (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Elisabeth Köstinger pateiktą klausimą).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria do Céu Patrão Neves, Ricardo Cortés Lastra, Ana Miranda, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Luis Manuel Capoulas Santos, José Bové, Peter Jahr, Seán Kelly, Mairead McGuinness ir Albert Deß (jis taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę José Bové ir Astrid Lulling pateiktus klausimus).

Kalbėjo John Dalli.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis keletui minučių sustabdytas iki balsuoti skirto laiko)

Teisinė informacija - Privatumo politika