Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 14 czerwca 2012 r. - Strasburg

8. Europejscy producenci mleka (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Europejscy producenci mleka

John Dalli (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Astrid Lulling w imieniu grupy PPE, Marc Tarabella w imieniu grupy S&D, Britta Reimers w imieniu grupy ALDE, Martin Häusling w imieniu grupy Verts/ALE, James Nicholson w imieniu grupy ECR, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFD, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Albert Deß, Sergio Gutiérrez Prieto, George Lyon, Janusz Wojciechowski który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Marca Tarabellę, João Ferreira, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Alberta Deßa, Herbert Dorfmann, Luís Paulo Alves, Valdemar Tomaševski, Mairead McGuinness, który odpowiedział również na dwa pytania zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Petera Jahra i João Ferreirę, Vasilica Viorica Dăncilă, Elisabeth Köstinger, Esther de Lange i Franz Obermayr, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Elisabeth Köstinger.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Maria do Céu Patrão Neves, Ricardo Cortés Lastra, Ana Miranda, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Luis Manuel Capoulas Santos, José Bové, Peter Jahr, Seán Kelly, Mairead McGuinness i Albert Deß, który odpowiedział również na dwa pytania zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez José Bové i Astrid Lulling.

Głos zabrał John Dalli.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone na kilka chwil w oczekiwaniu na głosowania.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności