Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 14. junij 2012 - Strasbourg

8. Evropski proizvajalci mleka (razprava)
Dobesedni zapis

Izjava Komisije: Evropski proizvajalci mleka

John Dalli (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Astrid Lulling v imenu skupine PPE, Marc Tarabella v imenu skupine S&D, Britta Reimers v imenu skupine ALDE, Martin Häusling v imenu skupine Verts/ALE, James Nicholson v imenu skupine ECR, John Stuart Agnew v imenu skupine EFD, Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL, Albert Deß, Sergio Gutiérrez Prieto, George Lyon, Janusz Wojciechowski, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marc Tarabella, João Ferreira, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Albert Deß, Herbert Dorfmann, Luís Paulo Alves, Valdemar Tomaševski, Mairead McGuinness, ki je odgovorila tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Peter Jahr in João Ferreira, Vasilica Viorica Dăncilă, Elisabeth Köstinger, Esther de Lange in Franz Obermayr, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Elisabeth Köstinger.

Po postopku "catch the eye" so govorili Maria do Céu Patrão Neves, Ricardo Cortés Lastra, Ana Miranda, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Luis Manuel Capoulas Santos, José Bové, Peter Jahr, Seán Kelly, Mairead McGuinness ter Albert Deß, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila José Bové in Astrid Lulling.

Govoril je John Dalli.

Razprava se je zaključila.

(Seja se je pred začetkom glasovanja za trenutek prekinila.)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov