Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 14 juni 2012 - Strasbourg

8. Europeiska mjölkproducenter (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Europeiska mjölkproducenter

John Dalli (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Astrid Lulling för PPE-gruppen, Marc Tarabella för S&D-gruppen, Britta Reimers för ALDE-gruppen, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, James Nicholson för ECR-gruppen, John Stuart Agnew för EFD-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Albert Deß, Sergio Gutiérrez Prieto, George Lyon, Janusz Wojciechowski som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marc Tarabella, João Ferreira, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Albert Deß, Herbert Dorfmann, Luís Paulo Alves, Valdemar Tomaševski, Mairead McGuinness, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Peter Jahr och João Ferreira, Vasilica Viorica Dăncilă, Elisabeth Köstinger, Esther de Lange och Franz Obermayr, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Elisabeth Köstinger.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria do Céu Patrão Neves, Ricardo Cortés Lastra, Ana Miranda, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Luis Manuel Capoulas Santos, José Bové, Peter Jahr, Seán Kelly, Mairead McGuinness och Albert Deß, som även besvarade två frågor ("blått kort") från José Bové och Astrid Lulling.

Talare: John Dalli.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy