Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 14 юни 2012 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

9. Създаване на европейска седмица за предоставяне на информация относно спирането на сърдечната дейност (писмена декларация)
Пълни стенографски протоколи

Писмена декларация 0011/2012, внесена от членовете на Парламента Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Антония Първанова и Raül Romeva i Rueda, относно създаването на европейска седмица за предоставяне на информация относно спирането на сърдечната дейност, е подписана от мнозинството от членовете на Парламента и следователно, в съответствие с член 123, параграфи 3 и 4 от Правилника за дейността, ще бъде предадена на съответните адресати и ще бъде публикувана в Приетите текстове от настоящото заседание (P7_TA(2012)0266), като имената на подписалите я ще бъдат посочени в протокола (приложение 1 от протокола от 14.6.2012 г).

Изказа се Antigoni Papadopoulou.

Правна информация - Политика за поверителност