Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 14. juni 2012 - Strasbourg

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

9. Indførelse af en europæisk uge for øget bevidsthed om hjertestop (skriftlig erklæring)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Skriftlig erklæring 0011/2012 indgivet af Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova og Raül Romeva i Rueda om indførelse af en europæisk uge for øget bevidsthed om hjertestop var blevet underskrevet af et flertal af Parlamentets medlemmer og ville således, jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 3 og 4, blive sendt til de anførte institutioner og offentliggjort med angivelse af underskrivernes navne i de vedtagne tekster fra dette møde (P7_TA(2012)0266) (bilag 1 til protokollen af 14.6.2012)

Antigoni Papadopoulou tog ordet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik