Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 14. kesäkuuta 2012 - Strasbourg

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

9. Sydänpysähdystietouden eurooppalaisen teemaviikon perustaminen (kirjallinen kannanotto)
Sanatarkat istuntoselostukset

Kirjallinen kannanotto 0011/2012 sydänpysähdystietouden eurooppalaisen teemaviikon perustamiseen, jonka Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova ja Raül Romeva i Rueda ovat jättäneet käsiteltäväksi, on saanut parlamentin jäsenten enemmistön allekirjoitukset. Kannanotto toimitetaan näin ollen työjärjestyksen 123 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti kannanotossa mainituille tahoille, ja se julkaistaan tämän istunnon hyväksytyissä teksteissä (P7_TA(2012)0266). Allekirjoittajien nimet julkaistaan pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 14.6.2012 liite 1).

Antigoni Papadopoulou käytti puheenvuoron.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö