Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 14 czerwca 2012 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

9. Ustanowienie europejskiego tygodnia podnoszenia świadomości na temat zatrzymania akcji serca (oświadczenie pisemne)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie pisemne 0011/2012 złożone przez następujących posłów: Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova oraz Raül Romeva i Rueda, w sprawie ustanowienia europejskiego tygodnia podnoszenia świadomości na temat zatrzymania akcji serca uzyskało podpisy większości posłów do PE, w związku z czym, zgodnie z art. 123 ust. 3 i 4 Regulaminu, zostanie przekazane adresatom i opublikowane wśród tekstów przyjętych podczas niniejszego posiedzenia (P7_TA(2012)0266), ze wskazaniem w protokole nazwisk sygnatariuszy (załącznik 1 do protokołu z dnia 14 czerwca 2012 r.).

Głos zabrała Antigoni Papadopoulou.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności