Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 14. júna 2012 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

9. Zavedenie európskeho týždňa zvyšovania povedomia o zástave srdca (písomné vyhlásenie)
CRE

Písomné vyhlásenie 0011/2012, ktoré predložili poslanci Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova a Raül Romeva i Rueda, o zavedení európskeho týždňa zvyšovania povedomia o zástave srdca bolo podpísané väčšinou poslancov Parlamentu a bude následne, v súlade s čl. 123 ods. 3 a 4 rokovacieho poriadku, postúpené svojim adresátom a uverejnené, spolu s uvedením mien podpísaných poslancov (príloha 1 zápisnice zo dňa 14.6.2012), v textoch prijatých na tomto rokovaní (P7_TA(2012)0266).

V rozprave vystúpila Antigoni Papadopoulou.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia