Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 14. juni 2012 - Strasbourg

10. Meddelelser fra formanden
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Formanden vendte tilbage til sagen om Asmaa Mahfouz (punkt 10 i protokollen af 11.6.2012), som var blevet frifundet i Cairo, og han overdrog en tak til Parlamentet fra Asmaa Mahfouz for den effektive støtte, som Parlamentet havde givet hende.

I forlængelse af Rådets beslutning om ensidigt at ændre retsgrundlaget for så vidt angår Schengenevalueringsmekanismen og i forlængelse af den beslutning, som Formandskonferencen netop havde truffet med stort flertal, meddelte formanden, at Parlamentet suspenderede alt samarbejde med Rådet om den omhandlede sag i afventning af en fælles procedure mellem Rådet og Parlamentet. Han meddelte ligeledes, at betænkningerne med hhv. Carlos Coelho og Renate Weber som ordfører var blevet taget af dagsordenen for mødeperioden i juli.

Nicole Sinclaire tog ordet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik