Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 14. kesäkuuta 2012 - Strasbourg

10. Puhemiehen ilmoitukset
Sanatarkat istuntoselostukset

Puhemies viittasi Asmaa Mahfouzin tapaukseen (istunnon pöytäkirja 11.6.2012, kohta 10) ja siihen, että tämä on vapautettu syytteistä Kairossa, ja välitti parlamentille Asmaa Mahfouzin kiitokset parlamentin tälle antamasta arvokkaasta tuesta.

Puhemies totesi, että neuvoston päätettyä muuttaa yksipuolisesti Schengenin arviointimekanismin oikeusperustaa puheenjohtajakokous on tänään päättänyt suurella enemmistöllä keskeyttää kaiken yhteistyön neuvoston kanssa asiaan liittyvissä menettelyissä odotettaessa neuvoston ja parlamentin yhteisen menettelyn käynnistämistä. Puhemies ilmoitti myös, että Carlos Coelhon ja Renate Weberin mietinnöt on poistettu heinäkuun istunnon esityslistalta.

Nicole Sinclaire käytti puheenvuoron.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö