Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 14 juni 2012 - Strasbourg

10. Meddelanden från talmannen
Fullständigt förhandlingsreferat

Talmannen tog åter upp fallet Asmaa Mahfouz (punkt 10 i protokollet av den 11.6.2012), som hade frikänts i Kairo, och han framförde ett tack från Asmaa Mahfouz för det effektiva stöd hon fått från parlamentet.

Talmannen tog upp rådets beslut att ensidigt ändra den rättsliga grunden för utvärderingsmekanismen för Schengen och det beslut som denna dag antagits med stor majoritet av talmanskonferensen, och meddelade att parlamentet ställer in allt samarbete med rådet i de ärenden som hänför sig till detta till dess att ett gemensamt förfarande för rådet och parlamentet inletts. Han meddelade också att betänkandena av Carlos Coelho och Renate Weber hade strukits från föredragningslistan för sammanträdesperioden i juli.

Talare: Nicole Sinclaire.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy