Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2685(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0312/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/06/2012 - 11.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0257

Zápis
Čtvrtek, 14. června 2012 - Štrasburk

11.5. Situace v Tibetu (hlasování)

Rozprava se konala dne 12. června 2012 (bod 16 zápisu ze dne 12.6.2012).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 14. června 2012 (bod 6 zápisu ze dne 14.6.2012).

Návrhy usnesení B7-0312/2012, B7-0314/2012, B7-0315/2012, B7-0319/2012 a B7-0320/2012

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0312/2012

(nahrazující B7-0312/2012, B7-0314/2012, B7-0315/2012, B7-0319/2012 a B7-0320/2012):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ioannis Kasoulides, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam a Csaba Sógor za skupinu PPE;

Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck a Graham Watson za skupinu ALDE;

Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen a Catherine Grèze za skupinu Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko a Tomasz Piotr Poręba za skupinu ECR;

Fiorello Provera za skupinu EFD.

přijat (P7_TA(2012)0257)

Právní upozornění - Ochrana soukromí