Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2685(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0312/2012

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/06/2012 - 11.5
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0257

Pöytäkirja
Torstai 14. kesäkuuta 2012 - Strasbourg

11.5. Tiibetin tilanne (äänestys)

Keskustelu käytiin 12. kesäkuuta 2012 (istunnon pöytäkirja 12.6.2012, kohta 16).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 14. kesäkuuta 2012 (istunnon pöytäkirja 14.6.2012, kohta 6).

Päätöslauselmaesitykset B7-0312/2012, B7-0314/2012, B7-0315/2012, B7-0319/2012 ja B7-0320/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0312/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0312/2012, B7-0314/2012, B7-0315/2012, B7-0319/2012 ja B7-0320/2012):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ioannis Kasoulides, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam ja Csaba Sógor PPE-ryhmän puolesta;

Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck ja Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta;

Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen ja Catherine Grèze Verts/ALE-ryhmän puolesta;

Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko ja Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta;

Fiorello Provera EFD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0257)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö