Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2685(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0312/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/06/2012 - 11.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0257

Protokolas
Ketvirtadienis, 2012 m. birželio 14 d. - Strasbūras

11.5. Padėtis Tibete (balsavimas)

Diskusijos buvo surengtos 2012 m. birželio 12 d. (punktas 16 protokolo 12.6.2012).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos paskelbti 2012 m. birželio 14 d. (punktas 6 protokolo 14.6.2012).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0312/2012, B7-0314/2012, B7-0315/2012, B7-0319/2012 ir B7-0320/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0312/2012

(keičiama B7-0312/2012, B7-0314/2012, B7-0315/2012, B7-0319/2012 ir B7-0320/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ioannis Kasoulides, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam ir Csaba Sógor PPE frakcijos vardu;

Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck ir Graham Watson ALDE frakcijos vardu;

Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen ir Catherine Grèze Verts/ALE frakcijos vardu;

Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko ir Tomasz Piotr Poręba ECR frakcijos vardu;

Fiorello Provera EFD frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0257).

Teisinė informacija - Privatumo politika