Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2685(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0312/2012

Debatten :

Stemmingen :

PV 14/06/2012 - 11.5
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0257

Notulen
Donderdag 14 juni 2012 - Straatsburg

11.5. Situatie in Tibet (stemming)

Het debat heeft op 12 juni 2012 plaatsgevonden (punt 16 van de notulen van 12.6.2012).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 14 juni 2012 (punt 6 van de notulen van 14.6.2012).

Ontwerpresoluties B7-0312/2012, B7-0314/2012, B7-0315/2012, B7-0319/2012 en B7-0320/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0312/2012

(ter vervanging van B7-0312/2012, B7-0314/2012, B7-0315/2012, B7-0319/2012 en B7-0320/2012):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ioannis Kasoulides, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam en Csaba Sógor, namens de PPE-Fractie;

Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck en Graham Watson, namens de ALDE-Fractie;

Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen en Catherine Grèze, namens de Verts/ALE-Fractie;

Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko en Tomasz Piotr Poręba, namens de ECR-Fractie;

Fiorello Provera, namens de EFD-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0257)

Juridische mededeling - Privacybeleid