Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2685(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0312/2012

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/06/2012 - 11.5
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0257

Protokół
Czwartek, 14 czerwca 2012 r. - Strasburg

11.5. Sytuacja w Tybecie (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 12 czerwca 2012 (pkt 16 protokołu z dnia 12.6.2012).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 14 czerwca 2012 (pkt 6 protokołu z dnia 14.6.2012).

Projekty rezolucji B7-0312/2012, B7-0314/2012, B7-0315/2012, B7-0319/2012 i B7-0320/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0312/2012

(zastępujący B7-0312/2012, B7-0314/2012, B7-0315/2012, B7-0319/2012 i B7-0320/2012):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ioannis Kasoulides, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam i Csaba Sógor w imieniu grupy PPE;

Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck i Graham Watson w imieniu grupy ALDE;

Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen i Catherine Grèze w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko i Tomasz Piotr Poręba w imieniu grupy ECR;

Fiorello Provera w imieniu grupy EFD.

Przyjęto (P7_TA(2012)0257)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności