Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2685(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0312/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/06/2012 - 11.5
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0257

Proces-verbal
Joi, 14 iunie 2012 - Strasbourg

11.5. Situaţia din Tibet (vot)

Dezbaterea a avut loc la 12 iunie 2012 (punctul 16 al PV din 12.6.2012).

Propunerile de rezoluţie au fost anunţate la 14 iunie 2012 (punctul 6 al PV din 14.6.2012).

Propuneri de rezoluţii B7-0312/2012, B7-0314/2012, B7-0315/2012, B7-0319/2012 şi B7-0320/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0312/2012

(care înlocuieşte B7-0312/2012, B7-0314/2012, B7-0315/2012, B7-0319/2012 şi B7-0320/2012):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ioannis Kasoulides, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam şi Csaba Sógor, în numele Grupului PPE;

Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck şi Graham Watson, în numele Grupului ALDE;

Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen şi Catherine Grèze, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko şi Tomasz Piotr Poręba, în numele Grupului ECR;

Fiorello Provera, în numele Grupului EFD.

Adoptat (P7_TA(2012)0257)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate