Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2685(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0312/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/06/2012 - 11.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0257

Zápisnica
Štvrtok, 14. júna 2012 - Štrasburg

11.5. Situácia v Tibete (hlasovanie)

Rozprava sa konala 12. júna 2012 (bod 16 zápisnice zo dňa 12.6.2012).

Návrhy uznesení boli oznámené 14. júna 2012 (bod 6 zápisnice zo dňa 14.6.2012).

Návrhy uznesení B7-0312/2012, B7-0314/2012, B7-0315/2012, B7-0319/2012 a B7-0320/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0312/2012

(nahrádzajúci B7-0312/2012, B7-0314/2012, B7-0315/2012, B7-0319/2012 a B7-0320/2012):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ioannis Kasoulides, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam a Csaba Sógor v mene skupiny PPE;

Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck a Graham Watson v mene skupiny ALDE;

Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen a Catherine Grèze v mene skupiny Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko a Tomasz Piotr Poręba v mene skupiny ECR;

Fiorello Provera v mene skupiny EFD.

Prijatý (P7_TA(2012)0257)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia