Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2684(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0304/2012

Debatten :

PV 13/06/2012 - 18
CRE 13/06/2012 - 18

Stemmingen :

PV 14/06/2012 - 11.9
CRE 14/06/2012 - 11.9
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0261

Notulen
Donderdag 14 juni 2012 - Straatsburg

11.9. Genitale verminking van vrouwen (stemming)
Volledige verslagen

Ontwerpresoluties B7-0304/2012, B7-0307/2012 en B7-0310/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0304/2012

(ter vervanging van B7-0304/2012, B7-0307/2012 en B7-0310/2012):

ingediend door de volgende leden:

Mariya Nedelcheva, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini en Joanna Katarzyna Skrzydlewska, namens de PPE-Fractie;

Ana Gomes, Véronique De Keyser, Sylvie Guillaume, Britta Thomsen, Claude Moraes, Emine Bozkurt, Minodora Cliveti en Zita Gurmai, namens de S&D-Fractie;

Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Antonyia Parvanova, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Gesine Meissner, Frédérique Ries en Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie;

Rebecca Harms, Isabelle Durant, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Ana Miranda, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler en Catherine Grèze, namens de Verts/ALE-Fractie;

Marina Yannakoudakis en Andrea Češková, namens de ECR-Fractie;

Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber, Kartika Tamara Liotard, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias en Alda Sousa, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0261)

Het woord werd gevoerd door:

Roberta Angelilli, vóór de stemming, om om hoofdelijke eindstemming te verzoeken.

Het Parlement willigt het verzoek in.

Juridische mededeling - Privacybeleid