Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2684(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0304/2012

Debaty :

PV 13/06/2012 - 18
CRE 13/06/2012 - 18

Głosowanie :

PV 14/06/2012 - 11.9
CRE 14/06/2012 - 11.9
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0261

Protokół
Czwartek, 14 czerwca 2012 r. - Strasburg

11.9. Okaleczanie żeńskich narządów płciowych (głosowanie)
CRE

Projekty rezolucji B7-0304/2012, B7-0307/2012 i B7-0310/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0304/2012

(zastępujący B7-0304/2012, B7-0307/2012 i B7-0310/2012):

złożony przez następujących posłów:

Mariya Nedelcheva, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini i Joanna Katarzyna Skrzydlewska w imieniu grupy PPE;

Ana Gomes, Véronique De Keyser, Sylvie Guillaume, Britta Thomsen, Claude Moraes, Emine Bozkurt, Minodora Cliveti i Zita Gurmai w imieniu grupy S&D;

Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Antonyia Parvanova, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Gesine Meissner, Frédérique Ries i Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE;

Rebecca Harms, Isabelle Durant, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Ana Miranda, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler i Catherine Grèze w imieniu grupy Verts/ALE;

Marina Yannakoudakis i Andrea Češková w imieniu grupy ECR;

Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber, Kartika Tamara Liotard, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias i Alda Sousa w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2012)0261)

Wystąpienie

Przed głosowaniem Roberta Angelilli zwróciła się, aby głosowanie końcowe odbyło się w głosowaniu imiennym.

Parlament przyjął wniosek.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności