Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2684(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0304/2012

Dezbateri :

PV 13/06/2012 - 18
CRE 13/06/2012 - 18

Voturi :

PV 14/06/2012 - 11.9
CRE 14/06/2012 - 11.9
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0261

Proces-verbal
Joi, 14 iunie 2012 - Strasbourg

11.9. Mutilarea genitală feminină (vot)
CRE

Propuneri de rezoluţii B7-0304/2012, B7-0307/2012 şi B7-0310/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0304/2012

(care înlocuieşte B7-0304/2012, B7-0307/2012 şi B7-0310/2012):

depusă de următorii deputaţi:

Mariya Nedelcheva, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini şi Joanna Katarzyna Skrzydlewska, în numele Grupului PPE;

Ana Gomes, Véronique De Keyser, Sylvie Guillaume, Britta Thomsen, Claude Moraes, Emine Bozkurt, Minodora Cliveti şi Zita Gurmai, în numele Grupului S&D;

Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Antonyia Parvanova, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Gesine Meissner, Frédérique Ries şi Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE;

Rebecca Harms, Isabelle Durant, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Ana Miranda, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler şi Catherine Grèze, în numele Grupului Verts/ALE;

Marina Yannakoudakis şi Andrea Češková, în numele Grupului ECR;

Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber, Kartika Tamara Liotard, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias şi Alda Sousa, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2012)0261)

Intervenţie

Înaintea votării, Roberta Angelilli a solicitat ca votul final să fie prin apel nominal.

Parlamentul şi-a exprimat acordul cu privire la această cerere.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate