Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 14. juni 2012 - Strasbourg

11. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


11.1. Sildebestanden i området vest for Skotland ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

11.2. Kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer ***I (afstemning)

11.3. Fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn samt fødevarer til særlige medicinske formål ***I (afstemning)

11.4. Offentlige høringer og tilgængeligheden heraf på alle EU-sprog (afstemning)

11.5. Situationen i Tibet (afstemning)

11.6. Fremtiden for akten for det indre marked (afstemning)

11.7. Fremtiden for europæisk selskabsret (afstemning)

11.8. Et opsving med høj beskæftigelse (afstemning)

11.9. Kønslig lemlæstelse af piger/kvinder (afstemning)

11.10. Defekte silikonebrystimplantater fra den franske virksomhed PIP (afstemning)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik