Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 14 juni 2012 - Strasbourg

11. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


11.1. Sillbeståndet i området väster om Skottland ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

11.2. Följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår ***I (omröstning)

11.3. Livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn och livsmedel för speciella medicinska ändamål ***I (omröstning)

11.4. Offentliga samråd och dessas tillgänglighet på samtliga EU-språk (omröstning)

11.5. Situationen i Tibet (omröstning)

11.6. Framtiden för inremarknadsakten (omröstning)

11.7. Framtiden för EU:s bolagsrätt (omröstning)

11.8. Återhämtning med ökad sysselsättning (omröstning)

11.9. Kvinnlig könsstympning (omröstning)

11.10. Defekta silikongelfyllda bröstimplantat från det franska företaget PIP (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy