Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 14 юни 2012 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

12. Обяснениe на вот
CRE

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Struan Stevenson - A7-0145/2012
Iva Zanicchi, Peter Jahr, Seán Kelly, Syed Kamall и Charles Tannock

Доклад János Áder - A7-0339/2011
Iva Zanicchi, Alfredo Antoniozzi, Mitro Repo, Peter Jahr, Daniel Hannan, Elena Băsescu и Syed Kamall

Доклад Frédérique Ries - A7-0059/2012
Alfredo Antoniozzi, Mitro Repo, Peter Jahr, Norica Nicolai, Marina Yannakoudakis, Hannu Takkula, Marian Harkin, Anna Záborská и Elena Băsescu

Обществени консултации и предоставянето им на всички езици на ЕС - B7-0306/2012
Adam Bielan, Daniel Hannan, Hannu Takkula, Marian Harkin, Anna Záborská, Elena Băsescu и Charles Tannock

Положението в Тибет - RC-B7-0312/2012
Daniel Hannan, Reinhard Bütikofer и Charles Tannock

Бъдещето на Aкта за единния пазар - B7-0300/2012
Ewald Stadler, Erminia Mazzoni, Norica Nicolai, Seán Kelly, Elena Băsescu, Syed Kamall и Charles Tannock

Бъдещето на европейското дружествено право - B7-0299/2012
Erminia Mazzoni, Adam Bielan и Elena Băsescu

Към възстановяване и създаване на работни места - B7-0275/2012
Norica Nicolai, Daniel Hannan, Marian Harkin, Seán Kelly, Elena Băsescu и Syed Kamall

Генитално осакатяване на жени - RC -B7-0304/2012
Norica Nicolai, Anna Záborská, Elena Băsescu и Charles Tannock

Некачествени гръдни имплантанти със силиконов гел, произведени от френската компания „PIP“ - B7-0302/2012
Anna Záborská

Правна информация - Политика за поверителност