Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 14 juni 2012 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

12. Röstförklaringar
CRE

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Struan Stevenson - A7-0145/2012
Iva Zanicchi, Peter Jahr, Seán Kelly, Syed Kamall och Charles Tannock

Betänkande János Áder - A7-0339/2011
Iva Zanicchi, Alfredo Antoniozzi, Mitro Repo, Peter Jahr, Daniel Hannan, Elena Băsescu och Syed Kamall

Betänkande Frédérique Ries - A7-0059/2012
Alfredo Antoniozzi, Mitro Repo, Peter Jahr, Norica Nicolai, Marina Yannakoudakis, Hannu Takkula, Marian Harkin, Anna Záborská och Elena Băsescu

Offentliga samråd och dessas tillgänglighet på samtliga EU-språk - B7-0306/2012
Adam Bielan, Daniel Hannan, Hannu Takkula, Marian Harkin, Anna Záborská, Elena Băsescu och Charles Tannock

Situationen i Tibet - RC-B7-0312/2012
Daniel Hannan, Reinhard Bütikofer och Charles Tannock

Framtiden för inremarknadsakten - B7-0300/2012
Ewald Stadler, Erminia Mazzoni, Norica Nicolai, Seán Kelly, Elena Băsescu, Syed Kamall och Charles Tannock

Framtiden för EU:s bolagsrätt - B7-0299/2012
Erminia Mazzoni, Adam Bielan och Elena Băsescu

Återhämtning med ökad sysselsättning - B7-0275/2012
Norica Nicolai, Daniel Hannan, Marian Harkin, Seán Kelly, Elena Băsescu och Syed Kamall

Kvinnlig könsstympning - RC -B7-0304/2012
Norica Nicolai, Anna Záborská, Elena Băsescu och Charles Tannock

Defekta silikongelfyllda bröstimplantat från det franska företaget PIP - B7-0302/2012
Anna Záborská

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy