Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012 - Στρασβούργο

15. Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας

Οι αρμόδιες γερμανικές αρχές διαβίβασαν στον Πρόεδρο το αίτημα άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας της Birgit Collin-Langen, καθώς εκκρεμεί διαδικασία ενώπιον της Εισαγγελίας του Κόμπλεντς.

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 2, του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμπεται στην επιτροπή JURI.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου