Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 14 juni 2012 - Straatsburg

15. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Duitse autoriteiten hebben bij de Voorzitter een verzoek ingediend om opheffing van de parlementaire immuniteit van Birgit Collin-Langen in het kader van een bij het Parket van Koblenz lopende procedure.

Overeenkomstig artikel 6, lid 2, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.

Juridische mededeling - Privacybeleid