Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 14. júna 2012 - Štrasburg

15. Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity

Príslušné nemecké úrady zaslali predsedovi žiadosť, aby bola Birgit Collin-Langen zbavená parlamentnej imunity v súvislosti so súdnym konaním, ktoré prebieha na súde v Koblenzi.

V súlade s čl. 6 ods. 2 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia