Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 14 juni 2012 - Strasbourg

15. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet

De behöriga tyska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av den parlamentariska immuniteten för Birgit Collin-Langen inom ramen för ett domstolsförfarande vid domstolen i Koblenz.

I enlighet med artikel 6.2 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till behörigt utskott (JURI).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy