Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 14 юни 2012 г. - Страсбург

16. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 3 от протокола от 12.6.2012)


16.1. Правата на човека и положението със сигурността в региона Сахел

Предложения за резолюция B7-0305/2012, B7-0321/2012, B7-0323/2012, B7-0324/2012, B7-0326/2012, B7-0327/2012 и B7-0329/2012

Charles Tannock, Nicole Kiil-Nielsen, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Oldřich Vlasák, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Filip Kaczmarek и Marie-Christine Vergiat представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Zuzana Roithová, от името на групата PPE, Corina Creţu, от името на групата S&D, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bernd Posselt, Adam Bielan, от името на групата ECR, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Cristian Dan Preda, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Nicole Kiil-Nielsen, Ana Gomes, Oldřich Vlasák, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Filip Kaczmarek, и Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly и Eija-Riitta Korhola.

Изказа се John Dalli (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 17.1 от протокола от 14.6.2012.


16.2. Случаи на безнаказаност във Филипините

Предложения за резолюция B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 и B7-0335/2012

Ryszard Czarnecki, Raül Romeva i Rueda, Kristiina Ojuland, Bernd Posselt и Marie-Christine Vergiat представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Corina Creţu, от името на групата S&D, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Seán Kelly, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg и Justas Vincas Paleckis.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mitro Repo, Rui Tavares, Charles Tannock и Eija-Riitta Korhola.

Изказа се John Dalli (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 17.2 от протокола от 14.6.2012.


16.3. Положението на етническите малцинства в Иран

Предложения за резолюция B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 и B7-0328/2012

Jaroslav Paška, Rui Tavares, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Eija-Riitta Korhola, Marie-Christine Vergiat и Janusz Wojciechowski представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Bernd Posselt, от името на групата PPE, Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE, Marek Józef Gróbarczyk, от името на групата ECR, и Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogusław Sonik, Corina Creţu, Oldřich Vlasák, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska и Peter Skinner.

Изказа се John Dalli (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 17.3 от протокола от 14.6.2012.

Правна информация - Политика за поверителност