Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 14. juni 2012 - Strasbourg

16. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 3 i protokollen af 12.6.2012)


16.1. Menneskerettigheder og sikkerhedssituationen i Sahel-regionen

Forslag til beslutning B7-0305/2012, B7-0321/2012, B7-0323/2012, B7-0324/2012, B7-0326/2012, B7-0327/2012 og B7-0329/2012

Charles Tannock, Nicole Kiil-Nielsen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål Oldřich Vlasák, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Filip Kaczmarek og Marie-Christine Vergiat forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Zuzana Roithová for PPE-Gruppen, Corina Creţu for S&D-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bernd Posselt, Adam Bielan for ECR-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Cristian Dan Preda, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Nicole Kiil-Nielsen, Ana Gomes, Oldřich Vlasák, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Filip Kaczmarek, og Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly og Eija-Riitta Korhola.

John Dalli (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 17.1 i protokollen af 14.6.2012.


16.2. Tilfælde af straffrihed i Filippinerne

Forslag til beslutning B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 og B7-0335/2012

Ryszard Czarnecki, Raül Romeva i Rueda, Kristiina Ojuland, Bernd Posselt og Marie-Christine Vergiat forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Corina Creţu for S&D-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Seán Kelly, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg og Justas Vincas Paleckis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mitro Repo, Rui Tavares, Charles Tannock og Eija-Riitta Korhola.

John Dalli (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 17.2 i protokollen af 14.6.2012.


16.3. Situationen for etniske mindretal i Iran

Forslag til beslutning B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 og B7-0328/2012

Jaroslav Paška, Rui Tavares, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Eija-Riitta Korhola, Marie-Christine Vergiat og Janusz Wojciechowski forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Bernd Posselt for PPE-Gruppen, Kristiina Ojuland for ALDE-Gruppen, Marek Józef Gróbarczyk for ECR-Gruppen og Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogusław Sonik, Corina Creţu, Oldřich Vlasák, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska og Peter Skinner.

John Dalli (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 17.3 i protokollen af 14.6.2012.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik