Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 14 juni 2012 - Straatsburg

16. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 3 van de notulen van 12.6.2012 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties)


16.1. Mensenrechten en veiligheidssituatie in de Sahel-regio

Ontwerpresoluties B7-0305/2012, B7-0321/2012, B7-0323/2012, B7-0324/2012, B7-0326/2012, B7-0327/2012 en B7-0329/2012

Charles Tannock, Nicole Kiil-Nielsen, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Oldřich Vlasák, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Filip Kaczmarek en Marie-Christine Vergiat lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Zuzana Roithová, namens de PPE-Fractie, Corina Creţu, namens de S&D-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bernd Posselt, Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Cristian Dan Preda, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Nicole Kiil-Nielsen, Ana Gomes, Oldřich Vlasák, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Filip Kaczmarek, en Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly en Eija-Riitta Korhola.

Het woord wordt gevoerd door John Dalli (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 17.1 van de notulen van 14.6.2012.


16.2. Gevallen van straffeloosheid op de Filippijnen

Ontwerpresoluties B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 en B7-0335/2012

Ryszard Czarnecki, Raül Romeva i Rueda, Kristiina Ojuland, Bernd Posselt en Marie-Christine Vergiat lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Corina Creţu, namens de S&D-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Seán Kelly, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg en Justas Vincas Paleckis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mitro Repo, Rui Tavares, Charles Tannock en Eija-Riitta Korhola.

Het woord wordt gevoerd door John Dalli (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 17.2 van de notulen van 14.6.2012.


16.3. Situatie van etnische minderheden in Iran

Ontwerpresoluties B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 en B7-0328/2012

Jaroslav Paška, Rui Tavares, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Eija-Riitta Korhola, Marie-Christine Vergiat en Janusz Wojciechowski lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Bernd Posselt, namens de PPE-Fractie, Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie, Marek Józef Gróbarczyk, namens de ECR-Fractie, en Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogusław Sonik, Corina Creţu, Oldřich Vlasák, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska en Peter Skinner.

Het woord wordt gevoerd door John Dalli (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 17.3 van de notulen van 14.6.2012.

Juridische mededeling - Privacybeleid