Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 14 czerwca 2012 r. - Strasburg

16. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 3 protokołu z dnia 12.6.2012)


16.1. Prawa człowieka i sytuacja w zakresie bezpieczeństwa w regionie Sahelu

Projekty rezolucji B7-0305/2012, B7-0321/2012, B7-0323/2012, B7-0324/2012, B7-0326/2012, B7-0327/2012 i B7-0329/2012

Charles Tannock, Nicole Kiil-Nielsen, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Oldřicha Vlasáka, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Filip Kaczmarek i Marie-Christine Vergiat przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Zuzana Roithová w imieniu grupy PPE, Corina Creţu w imieniu grupy S&D, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Bernda Posselta, Adam Bielan w imieniu grupy ECR, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Cristian Dan Preda, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Nicole Kiil-Nielsen, Ana Gomes, Oldřich Vlasák, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Filipa Kaczmarka, i Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly i Eija-Riitta Korhola.

Głos zabrał John Dalli (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 17.1 protokołu z dnia 14.6.2012.


16.2. Przypadki bezkarności na Filipinach

Projekty rezolucji B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 i B7-0335/2012

Ryszard Czarnecki, Raül Romeva i Rueda, Kristiina Ojuland, Bernd Posselt i Marie-Christine Vergiat przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Corina Creţu w imieniu grupy S&D, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Seán Kelly, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg i Justas Vincas Paleckis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mitro Repo, Rui Tavares, Charles Tannock i Eija-Riitta Korhola.

Głos zabrał John Dalli (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 17.2 protokołu z dnia 14.6.2012.


16.3. Sytuacja mniejszości etnicznych w Iranie

Projekty rezolucji B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 i B7-0328/2012

Jaroslav Paška, Rui Tavares, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Eija-Riitta Korhola, Marie-Christine Vergiat i Janusz Wojciechowski przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Bernd Posselt w imieniu grupy PPE, Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE, Marek Józef Gróbarczyk w imieniu grupy ECR, i Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Bogusław Sonik, Corina Creţu, Oldřich Vlasák, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska i Peter Skinner.

Głos zabrał John Dalli (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 17.3 protokołu z dnia 14.6.2012.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności