Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 14 iunie 2012 - Strasbourg

16. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile şi autorii propunerilor de rezoluţie, a se vedea punctul 3 al PV din 12.6.2012)


16.1. Situaţia drepturilor omului şi a securităţii în regiunea Sahel

Propuneri de rezoluţii B7-0305/2012, B7-0321/2012, B7-0323/2012, B7-0324/2012, B7-0326/2012, B7-0327/2012 şi B7-0329/2012

Charles Tannock, Nicole Kiil-Nielsen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Oldřich Vlasák, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Filip Kaczmarek şi Marie-Christine Vergiat au prezentat propunereile de rezoluție.

Au intervenit: Zuzana Roithová, în numele Grupului PPE, Corina Creţu, în numele Grupului S&D, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Bernd Posselt, Adam Bielan, în numele Grupului ECR, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Cristian Dan Preda, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Nicole Kiil-Nielsen, Ana Gomes, Oldřich Vlasák, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Filip Kaczmarek, și Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly şi Eija-Riitta Korhola.

A intervenit John Dalli (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 17.1 al PV din 14.6.2012.


16.2. Cazuri de impunitate în Filipine

Propuneri de rezoluţii B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 şi B7-0335/2012

Ryszard Czarnecki, Raül Romeva i Rueda, Kristiina Ojuland, Bernd Posselt şi Marie-Christine Vergiat au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Corina Creţu, în numele Grupului S&D, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Seán Kelly, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg şi Justas Vincas Paleckis.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mitro Repo, Rui Tavares, Charles Tannock şi Eija-Riitta Korhola.

A intervenit John Dalli (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 17.2 al PV din 14.6.2012.


16.3. Situaţia minorităţilor etnice în Iran

Propuneri de rezoluţii B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 şi B7-0328/2012

Jaroslav Paška, Rui Tavares, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Eija-Riitta Korhola, Marie-Christine Vergiat şi Janusz Wojciechowski au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Bernd Posselt, în numele Grupului PPE, Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE, Marek Józef Gróbarczyk, în numele Grupului ECR, şi Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogusław Sonik, Corina Creţu, Oldřich Vlasák, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska şi Peter Skinner.

A intervenit John Dalli (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 17.3 al PV din 14.6.2012.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate