Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 14. júna 2012 - Štrasburg

16. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Názvy a autori návrhov uznesení sa nachádzajú v bode 3 zápisnice zo dňa 12. 6. 2012 )


16.1. Ľudské práva a bezpečnostná situácia v regióne Sahel

Návrhy uznesení B7-0305/2012, B7-0321/2012, B7-0323/2012, B7-0324/2012, B7-0326/2012, B7-0327/2012 a B7-0329/2012

Charles Tannock, Nicole Kiil-Nielsen, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Oldřich Vlasák, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Filip Kaczmarek a Marie-Christine Vergiat uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Zuzana Roithová v mene skupiny PPE, Corina Creţu v mene skupiny S&D, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bernd Posselt, Adam Bielan v mene skupiny ECR, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Cristian Dan Preda, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Nicole Kiil-Nielsen, Ana Gomes, Oldřich Vlasák, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Filip Kaczmarek, a Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly a Eija-Riitta Korhola.

V rozprave vystúpil John Dalli (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 17.1 zápisnice zo dňa 14.6.2012.


16.2. Prípady beztrestnosti na Filipínach

Návrhy uznesení B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 a B7-0335/2012

Ryszard Czarnecki, Raül Romeva i Rueda, Kristiina Ojuland, Bernd Posselt a Marie-Christine Vergiat uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Corina Creţu v mene skupiny S&D, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Seán Kelly, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Justas Vincas Paleckis.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mitro Repo, Rui Tavares, Charles Tannock a Eija-Riitta Korhola.

V rozprave vystúpil John Dalli (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 17.2 zápisnice zo dňa 14.6.2012.


16.3. Situácia národnostných menšín v Iráne

Návrhy uznesení B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 a B7-0328/2012

Jaroslav Paška, Rui Tavares, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Eija-Riitta Korhola, Marie-Christine Vergiat a Janusz Wojciechowski uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Bernd Posselt v mene skupiny PPE, Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE, Marek Józef Gróbarczyk v mene skupiny ECR a Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogusław Sonik, Corina Creţu, Oldřich Vlasák, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska a Peter Skinner.

V rozprave vystúpil John Dalli (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 17.3 zápisnice zo dňa 14.6.2012.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia