Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 14 juni 2012 - Strasbourg

16. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 3 i protokollet av den 12.6.2012).


16.1. Mänskliga rättigheter och säkerhetssituationen i Sahelregionen

Resolutionsförslag B7-0305/2012, B7-0321/2012, B7-0323/2012, B7-0324/2012, B7-0326/2012, B7-0327/2012 och B7-0329/2012

Charles Tannock, Nicole Kiil-Nielsen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Oldřich Vlasák, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Filip Kaczmarek och Marie-Christine Vergiat redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Zuzana Roithová för PPE-gruppen, Corina Creţu för S&D-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernd Posselt, Adam Bielan för ECR-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Cristian Dan Preda, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Nicole Kiil-Nielsen, Ana Gomes, Oldřich Vlasák, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Filip Kaczmarek, et Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly och Eija-Riitta Korhola.

Talare: John Dalli (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 17.1 i protokollet av den 14.6.2012.


16.2. Fall av straffrihet i Filippinerna

Resolutionsförslag B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 och B7-0335/2012

Ryszard Czarnecki, Raül Romeva i Rueda, Kristiina Ojuland, Bernd Posselt och Marie-Christine Vergiat redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Corina Creţu för S&D-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Seán Kelly, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg och Justas Vincas Paleckis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mitro Repo, Rui Tavares, Charles Tannock och Eija-Riitta Korhola.

Talare: John Dalli (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 17.2 i protokollet av den 14.6.2012.


16.3. Situationen för de etniska minoriteterna i Iran

Resolutionsförslag B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 och B7-0328/2012

Jaroslav Paška, Rui Tavares, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Eija-Riitta Korhola, Marie-Christine Vergiat och Janusz Wojciechowski redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Bernd Posselt för PPE-gruppen, Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen, Marek Józef Gróbarczyk för ECR-gruppen, och Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogusław Sonik, Corina Creţu, Oldřich Vlasák, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska och Peter Skinner.

Talare: John Dalli (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 17.3 i protokollet av den 14.6.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy