Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2680(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0305/2012

Arutelud :

PV 14/06/2012 - 16.1
CRE 14/06/2012 - 16.1

Hääletused :

PV 14/06/2012 - 17.1

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0263

Protokoll
Neljapäev, 14. juuni 2012 - Strasbourg

17.1. Inimõigused ja julgeoleku olukord Saheli piirkonnas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0305/2012, B7-0321/2012, B7-0323/2012, B7-0324/2012, B7-0326/2012, B7-0327/2012 ja B7-0329/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0305/2012

(asendades B7-0305/2012, B7-0321/2012, B7-0323/2012, B7-0324/2012, B7-0326/2012 ja B7-0327/2012),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Elmar Brok, Michèle Striffler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra ja Corina Creţu fraktsiooni S&D nimel,

Charles Goerens, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin ja Sonia Alfano fraktsiooni ALDE nimel,

Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Charles Tannock ja Paweł Robert Kowal fraktsiooni ECR nimel,

Fiorello Provera fraktsiooni EFD nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2012)0263)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0329/2012 muutus kehtetuks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika